Τζαρτζής Αβεε κτίριο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

«ΤΖΑΡΤΖΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.E. Μελέτη & Κατασκευή καθ’ ύψος επέκτασης ορόφου και αλλαγής των όψεων του συνολικού κτιρίου, στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου»

 

Leave a comment