Νομαρχία Γρεβενών ανακατασκευή κτιρίου

Scrutinized Study & Reconstruction work in order to change the use of the building of the former Grevena Prefecture and convert it into individual horizontal ownership of small residences and offices.

Leave a comment